Mangfoldhuset Drammen er en ideell, frivillig organisasjon etablert i 2013. Organisasjonens formål er legge til rette for møteplasser i lokalsamfunnet, styrke enkeltmenneskers samfunnsengasjement, hvor vi løfter opp inkludering, dialog og fellesskapet. Vi samler mennesker til diskusjonsfora og seminarer, arrangerer sosiale arrangement og kurs, samt gjennomfører aktiviteter for barn og ungdom.

Mangfoldhuset er en åpen organisasjon for alle som ønsker å bidra til fellesskapet. Formålet er å legge til rette for dialog rundt sosiale utfordringer på tvers av hudfarge, etnisitet, legning og tro. Organisasjonen flagger demokrati, menneskerettigheter, likestilling og ytringsfrihet. Vi er ingen religiøs eller etnisk organisasjon.

Mangfoldhuset Drammen består av flere utvalg, deriblant interreligiøst utvalg, interkulturelt utvalg, politisk utvalg, helse- og idrettsutvalg, lærerutvalg og ungdomsutvalg. Hvert utvalg arrengerer eventer innenfor sitt eget interesseområde. Man oppsøker aktivt personer og foreninger for dialog og videre samarbeid.

Mangfoldhuset er landsdekkende, organisert i regionale avdelinger, med hovedsete i Oslo. Hver avdeling er uavhengig når det gjelder økonomi og styring. Initiativtakerne er inspirert av tenkeren Fethullah Gülen.

Mangfoldhuset finansieres gjennom private donasjoner fra lokale forretninger og fagfolk, som er bevisst sin støtte til samfunnsaktivitet på grasrotnivå. I tillegg mottar også organisasjonen prosjektstøtte fra ulike offentlige tilskudd og samarbeider med ulike aktører lokalt og nasjonalt.