«UNGDOMSHUSET» er et tilbud for barn og ungdom mellom 10-20 år der du kan få nytte av sosiale opplevelser midt i byen.
Vi legger til rette for GRATIS organiserte aktiviteter for byens fargerike ungdommer og holder sted midt i byens sentrum.
Det er alltid en voksen til stede og mange unge frivillige som er der for nettopp deg!
Følg oss på facebook: www.facebook.com/ungdomshuset.drammen/

Åpningstider:
Tirsdag og fredag mellom kl. 14.00-19.00
Lørdag og søndag mellom kl. 14.00-20.00.

Tilbudet er støttet av Drammen Kommune og BUFDIR (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)